Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

Pojabr

Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky sluchově postižených studentů a předmětů speciální pedagogiky aplikací informačních technologií pro komunikaci člověk stroj - jmenovitě nejnověji dosažených výsledků výzkumu a vývoje z oblasti automatického zpracování českého znakového jazyka. Snahou je snížit dosavadní vysokou komunikační bariéru neslyšících v procesu jejich vzdělávání a zavést efektivnější vzdělávání budoucích pedagogů, kteří s neslyšícími mohou během své profese přijít do styku. Nově vytvořené výukové nástroje s podporou automatického zpracování znakové řeči včetně moderních interaktivních on-line slovníků znakové řeči rozšiřujících dosavadní slovní zásobu znakového jazyka pak budou včetně metodiky jejich použití dány k dispozici všem vysokým školám i celé komunitě neslyšících. Synergicky bude posíleno snazší začlenění skupiny sluchově postižených do pracovního procesu, posílen rozvoj jejich jazykových znalostí i schopnost používat moderní informační technologie.

Detail projektu

  • Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0189
  • Období řešení: 5/2009 - 3/2012
  • Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
  • Řešitel a členové týmu na ZČU: Doc. Ing. Müller Luděk Ph.D., Ing. Pavel Campr, Ing. Marek Hrúz, Ing. Jakub Kanis Ph.D., Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D.
  • Spolupracující organizace:
    • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr. Jiří Langer, Ph.D.)
    • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita (PhDr. Petr Peňáz)