Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

Vytvořena databáze vět vhodných pro nahrávání

Added by Matoušek Jindřich 12 months ago

Výsledek 2017V002: Databáze vět vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu

Databáze obsahuje hierarchický seznam vět ve formátu XML vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu. Databáze obsahuje ortografické a fonetické přepisy v různých fonetických abecedách (IPA, SAMPA). Struktura vět byla volena s ohledem na hlasové problémy pacientů (kratší jednodušší stavba a čitelnost). Základní balíček (level=1) obsahuje min. počet vět zajišťujících základní fonetické pokrytí. Další balíčky inkrementálně zvyšují fonetickou a prozodickou bohatost databáze.

Ukázka databáze:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<phrases>
 <phrase ID="oznam0001" level="1" order="0" type="oznam">
  <ortho>Brankář za góly nemohl.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| b r a N k a: P\ | z a | g o: l i | n e m o h\ l= |</phone>
  <phone type="IPA">| b r a ŋ k aː r̝ | z a | ɡ oː l ɪ | n ɛ m o ɦ l̩ |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0002" level="1" order="1" type="oznam">
  <ortho>Uspořádal v tělocvičně debatu studentů, rodičů a pedagogů.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| ? u s p o P\ a: d a l | f | c e l o t_s v i t_S J e | d e b a t u | s t u d e n t u: | : | r o J\ i t_S u: | ? a | p e d a g o g u: |</phone>
  <phone type="IPA">| ʔ u s p o r̝ aː d a l | f | c ɛ l o ts v ɪ tʃ ɲ ɛ | d ɛ b a t u | s t u d ɛ n t uː | : | r o ɟ ɪ tʃ uː | ʔ a | p ɛ d a ɡ o ɡ uː |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0003" level="1" order="2" type="oznam">
  <ortho>Jordan popřel, že by odmítl svůj slib splnit.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| d_Z o r d n | p o p Q\ e l | : | Z e | b i | ? o d m i: t l= | s v u: j | s l i p | s p l= J i t |</phone>
  <phone type="IPA">| dʒ o r d n | p o p r̝̊ ɛ l | : | ʒ ɛ | b ɪ | ʔ o d m iː t l̩ | s v uː j | s l ɪ p | s p l̩ ɲ ɪ t |</phone>
 </phrase>
  ...
</phrases>

Comments