Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

News

LARYNGO: Vytvořena aplikace pro nedozorované nahrávání vět

Added by Matoušek Jindřich about 1 month ago

Výsledek 2017V004: Aplikace pro dozorované nahrávání vět

Aplikace uživateli předkládá věty z databáze 2017V002, řídí nahrávací proces a shromažďuje nahrávky. Posloupnost vět je definovaná hierarchií jejich uspořádání - vyšší úroveň lze nahrávat až po úspěšném dokončení nižší úrovně. Předpokládá se zaškolení řečníka a asistence proškoleného pracovníka, jehož úkolem bude dozorovat kvalitu hlasu řečníka a akustiku prostředí a v případě nedostatečné kvality přerušit nahrávání. Aplikace též slouží ke sběru znalostní báze o procesu nahrávání.

Náhled hlavního okna aplikace:

HQSYN16: Article published in Radioengineering

Added by Matoušek Jindřich 2 months ago

The following article was published in the Radioengineering journal (Volume 26, No. 4, 2017, ISSN 1335-3632, IF 0.945, DOI: https://dx.doi.org/10.13164/re.2017.1151)

 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic Text-Independent Artifact Detection, Localization, and Classification in the Synthetic Speech (Research Area RA4: Activity RA4a)

LARYNGO: Vytvořena databáze vět vhodných pro nahrávání

Added by Matoušek Jindřich 8 months ago

Výsledek 2017V002: Databáze vět vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu

Databáze obsahuje hierarchický seznam vět ve formátu XML vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu. Databáze obsahuje ortografické a fonetické přepisy v různých fonetických abecedách (IPA, SAMPA). Struktura vět byla volena s ohledem na hlasové problémy pacientů (kratší jednodušší stavba a čitelnost). Základní balíček (level=1) obsahuje min. počet vět zajišťujících základní fonetické pokrytí. Další balíčky inkrementálně zvyšují fonetickou a prozodickou bohatost databáze.

Ukázka databáze:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<phrases>
 <phrase ID="oznam0001" level="1" order="0" type="oznam">
  <ortho>Brankář za góly nemohl.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| b r a N k a: P\ | z a | g o: l i | n e m o h\ l= |</phone>
  <phone type="IPA">| b r a ŋ k aː r̝ | z a | ɡ oː l ɪ | n ɛ m o ɦ l̩ |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0002" level="1" order="1" type="oznam">
  <ortho>Uspořádal v tělocvičně debatu studentů, rodičů a pedagogů.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| ? u s p o P\ a: d a l | f | c e l o t_s v i t_S J e | d e b a t u | s t u d e n t u: | : | r o J\ i t_S u: | ? a | p e d a g o g u: |</phone>
  <phone type="IPA">| ʔ u s p o r̝ aː d a l | f | c ɛ l o ts v ɪ tʃ ɲ ɛ | d ɛ b a t u | s t u d ɛ n t uː | : | r o ɟ ɪ tʃ uː | ʔ a | p ɛ d a ɡ o ɡ uː |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0003" level="1" order="2" type="oznam">
  <ortho>Jordan popřel, že by odmítl svůj slib splnit.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| d_Z o r d n | p o p Q\ e l | : | Z e | b i | ? o d m i: t l= | s v u: j | s l i p | s p l= J i t |</phone>
  <phone type="IPA">| dʒ o r d n | p o p r̝̊ ɛ l | : | ʒ ɛ | b ɪ | ʔ o d m iː t l̩ | s v uː j | s l ɪ p | s p l̩ ɲ ɪ t |</phone>
 </phrase>
  ...
</phrases>

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci Interspeech

Added by Matoušek Jindřich 8 months ago

Následující odborný článek byl přijat na vysoce prestižní konferenci z oblasti řečových technologií INTERSPEECH 2017 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z. Voice Conservation and TTS System for People Facing Total Laryngectomy. (Výsledek 2017V003)

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci TSD 2017

Added by Matoušek Jindřich 8 months ago

Následující odborný článek byl přijat na konferenci TSD 2017 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., KLÍMA, M. Automatic Phonetic Segmentation Using the Kaldi Toolkit. (Výsledek 2017V003)

HQSYN16: Two papers accepted for INTERSPEECH conference!

Added by Matoušek Jindřich 9 months ago

The following two papers were accepted for prestigious INTERSPEECH 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Classification-Based Detection of Glottal Closure Instants from Speech Signals (Research Area RA3: Activity RA3c)
 • BOŘIL, T., ŠTURM, P., SKARNITZL, R., VOLÍN, J. Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis (Research Areas RA1, RA2: Activities RA1c, RA2b, RA2c)

HQSYN16: Paper accepted for SPECOM 2017 conference

Added by Matoušek Jindřich 9 months ago

The following paper was accepted for SPECOM 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Annotation Error Detection: Anomaly Detection vs. Classification (Research Area RA1: Activity RA1d)

HQSYN16: Three papers accepted for TSD 2017 conference!

Added by Matoušek Jindřich 9 months ago

The following three papers were accepted for TSD 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., SKARNITZL, R. Last Syllable Unit Penalization in Unit Selection TTS (Research Area RA3: Activity RA3d)
 • HANZLÍČEK, Z. Optimal Number of States in HMM-Based Speech Synthesis (RA4: RA4b)
 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic Classification of Types of Artefacts Arising During the Unit Selection Speech Synthesis (RA4: R4a)

HQSYN16: Article to be published in Computer Speech and Language

Added by Matoušek Jindřich 10 months ago

The following article has been accepted for publication in the journal Computer Speech and Language (ISSN: 0885-2308, IF: 1.324)

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Anomaly-based annotation error detection in speech-synthesis corpora (Research Area RA1: Activity RA1d)

HQSYN16: Article published in the Journal of Electrical Engineering

Added by Matoušek Jindřich 10 months ago

The following article was published in the Journal of Electrical Engineering (Volume 68, 2017, ISSN 1335-3632, IF 0.407, DOI: https://doi.org/10.1515/jee-2017-0001)

 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak (Research Area RA4: Activity RA4a)

1 2 3 ... 6 (1-10/60)

Also available in: Atom