Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

News

HQSYN16: Two papers accepted for SPECOM 2018 conference

Added by Matoušek Jindřich 3 days ago

The following two papers were accepted for SPECOM 2018 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J. First Steps Towards Hybrid Speech Synthesis in Czech TTS system ARTIC (Research Area RA4: Activity RA4c)
 • MATURA, M., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J. On the Contribution of Articulatory Features to Speech Synthesis (Research Area RA3: Activity RA3b)

HQSYN16: Four papers accepted for TSD 2018 conference!

Added by Matoušek Jindřich 3 days ago

The following four papers were accepted for TSD 2018 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • HANZLÍČEK, Z., VÍT, J., TIHELKA, D. WaveNet-based speech synthesis applied to Czech: A comparison with the traditional synthesis methods (Research Area RA4: Activity RA4b, RA4d)
 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic evaluation of synthetic speech quality by a system based on statistical analysis (RA4: R4a)
 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., VOLÍN, J. On the Extension of the Formal Prosody Model for TTS (Research Area RA3: Activity RA3c)
 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., VOLÍN, J. F0 Post-Stress Rise Trends Consideration in Unit Selection TTS (Research Area RA3: Activity RA3d)

HQSYN16: Paper presented at ICASSP 2018

Added by Matoušek Jindřich 3 days ago

The following paper was presented at prestigious International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • VÍT, J., HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. ON THE ANALYSIS OF TRAINING DATA FOR WAVENET-BASED SPEECH SYNTHESIS (Research Area RA4: Activity RA4b and RA4d)

HQSYN16: Article published in the Journal of Electrical Engineering

Added by Matoušek Jindřich 3 days ago

The following article was published in the Journal of Electrical Engineering (Volume 69, 2018, ISSN 1335-3632, IF 0.407, DOI: https://doi.org/10.2478/jee-2018-0017/)

 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Evaluation of speaker de-identification based on voice gender and age conversion (Research Area RA4: Activity RA4a)

LARYNGO: Prezentace projektu na Radiožurnálu

Added by Matoušek Jindřich 3 days ago

14.6. 2018 proběhla na Radiožurnálu v krátké reportáži (čas 13:05) prezentace projektu.

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci Interspeech 2018

Added by Matoušek Jindřich 4 days ago

Následující odborný článek byl přijat na vysoce prestižní konferenci z oblasti řečových technologií INTERSPEECH 2018 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Glottal Closure Instant Detection from Speech Signal Using Voiting Classifier and Recursive Feature Elimination. (Výsledek 2018V002)

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci TSD 2018

Added by Matoušek Jindřich 4 days ago

Následující odborný článek byl přijat na konferenci TSD 2018 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., JŮZOVÁ, M., VÍT, J., MATOUŠEK, J., GRŮBER, M. Current State of Text-to-Speech System ARTIC: A Decade of Research on the Field of Speech Technologies. (Výsledek 2018V002)

LARYNGO: Vytvořena aplikace pro nedozorované nahrávání vět

Added by Matoušek Jindřich 5 months ago

Výsledek 2017V004: Aplikace pro dozorované nahrávání vět

Aplikace uživateli předkládá věty z databáze 2017V002, řídí nahrávací proces a shromažďuje nahrávky. Posloupnost vět je definovaná hierarchií jejich uspořádání - vyšší úroveň lze nahrávat až po úspěšném dokončení nižší úrovně. Předpokládá se zaškolení řečníka a asistence proškoleného pracovníka, jehož úkolem bude dozorovat kvalitu hlasu řečníka a akustiku prostředí a v případě nedostatečné kvality přerušit nahrávání. Aplikace též slouží ke sběru znalostní báze o procesu nahrávání.

Náhled hlavního okna aplikace:

HQSYN16: Article published in Radioengineering

Added by Matoušek Jindřich 6 months ago

The following article was published in the Radioengineering journal (Volume 26, No. 4, 2017, ISSN 1335-3632, IF 0.945, DOI: https://dx.doi.org/10.13164/re.2017.1151)

 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic Text-Independent Artifact Detection, Localization, and Classification in the Synthetic Speech (Research Area RA4: Activity RA4a)

LARYNGO: Vytvořena databáze vět vhodných pro nahrávání

Added by Matoušek Jindřich 12 months ago

Výsledek 2017V002: Databáze vět vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu

Databáze obsahuje hierarchický seznam vět ve formátu XML vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu. Databáze obsahuje ortografické a fonetické přepisy v různých fonetických abecedách (IPA, SAMPA). Struktura vět byla volena s ohledem na hlasové problémy pacientů (kratší jednodušší stavba a čitelnost). Základní balíček (level=1) obsahuje min. počet vět zajišťujících základní fonetické pokrytí. Další balíčky inkrementálně zvyšují fonetickou a prozodickou bohatost databáze.

Ukázka databáze:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<phrases>
 <phrase ID="oznam0001" level="1" order="0" type="oznam">
  <ortho>Brankář za góly nemohl.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| b r a N k a: P\ | z a | g o: l i | n e m o h\ l= |</phone>
  <phone type="IPA">| b r a ŋ k aː r̝ | z a | ɡ oː l ɪ | n ɛ m o ɦ l̩ |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0002" level="1" order="1" type="oznam">
  <ortho>Uspořádal v tělocvičně debatu studentů, rodičů a pedagogů.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| ? u s p o P\ a: d a l | f | c e l o t_s v i t_S J e | d e b a t u | s t u d e n t u: | : | r o J\ i t_S u: | ? a | p e d a g o g u: |</phone>
  <phone type="IPA">| ʔ u s p o r̝ aː d a l | f | c ɛ l o ts v ɪ tʃ ɲ ɛ | d ɛ b a t u | s t u d ɛ n t uː | : | r o ɟ ɪ tʃ uː | ʔ a | p ɛ d a ɡ o ɡ uː |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0003" level="1" order="2" type="oznam">
  <ortho>Jordan popřel, že by odmítl svůj slib splnit.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| d_Z o r d n | p o p Q\ e l | : | Z e | b i | ? o d m i: t l= | s v u: j | s l i p | s p l= J i t |</phone>
  <phone type="IPA">| dʒ o r d n | p o p r̝̊ ɛ l | : | ʒ ɛ | b ɪ | ʔ o d m iː t l̩ | s v uː j | s l ɪ p | s p l̩ ɲ ɪ t |</phone>
 </phrase>
  ...
</phrases>

1 2 3 ... 7 (1-10/67)

Also available in: Atom