Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

News

LARYNGO: Vytvořena databáze vět vhodných pro nahrávání

Added by Matoušek Jindřich 5 months ago

Výsledek 2017V002: Databáze vět vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu

Databáze obsahuje hierarchický seznam vět ve formátu XML vhodných pro nahrávání pacientů s poškozením hlasu. Databáze obsahuje ortografické a fonetické přepisy v různých fonetických abecedách (IPA, SAMPA). Struktura vět byla volena s ohledem na hlasové problémy pacientů (kratší jednodušší stavba a čitelnost). Základní balíček (level=1) obsahuje min. počet vět zajišťujících základní fonetické pokrytí. Další balíčky inkrementálně zvyšují fonetickou a prozodickou bohatost databáze.

Ukázka databáze:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<phrases>
 <phrase ID="oznam0001" level="1" order="0" type="oznam">
  <ortho>Brankář za góly nemohl.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| b r a N k a: P\ | z a | g o: l i | n e m o h\ l= |</phone>
  <phone type="IPA">| b r a ŋ k aː r̝ | z a | ɡ oː l ɪ | n ɛ m o ɦ l̩ |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0002" level="1" order="1" type="oznam">
  <ortho>Uspořádal v tělocvičně debatu studentů, rodičů a pedagogů.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| ? u s p o P\ a: d a l | f | c e l o t_s v i t_S J e | d e b a t u | s t u d e n t u: | : | r o J\ i t_S u: | ? a | p e d a g o g u: |</phone>
  <phone type="IPA">| ʔ u s p o r̝ aː d a l | f | c ɛ l o ts v ɪ tʃ ɲ ɛ | d ɛ b a t u | s t u d ɛ n t uː | : | r o ɟ ɪ tʃ uː | ʔ a | p ɛ d a ɡ o ɡ uː |</phone>
 </phrase>
 <phrase ID="oznam0003" level="1" order="2" type="oznam">
  <ortho>Jordan popřel, že by odmítl svůj slib splnit.</ortho>
  <phone type="PROSODY">| 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 | : | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</phone>
  <phone type="SAMPA">| d_Z o r d n | p o p Q\ e l | : | Z e | b i | ? o d m i: t l= | s v u: j | s l i p | s p l= J i t |</phone>
  <phone type="IPA">| dʒ o r d n | p o p r̝̊ ɛ l | : | ʒ ɛ | b ɪ | ʔ o d m iː t l̩ | s v uː j | s l ɪ p | s p l̩ ɲ ɪ t |</phone>
 </phrase>
  ...
</phrases>

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci Interspeech

Added by Matoušek Jindřich 5 months ago

Následující odborný článek byl přijat na vysoce prestižní konferenci z oblasti řečových technologií INTERSPEECH 2017 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z. Voice Conservation and TTS System for People Facing Total Laryngectomy. (Výsledek 2017V003)

LARYNGO: Odborný článek přijat na konferenci TSD 2017

Added by Matoušek Jindřich 5 months ago

Následující odborný článek byl přijat na konferenci TSD 2017 (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., KLÍMA, M. Automatic Phonetic Segmentation Using the Kaldi Toolkit. (Výsledek 2017V003)

HQSYN16: Two papers accepted for INTERSPEECH conference!

Added by Matoušek Jindřich 6 months ago

The following two papers were accepted for prestigious INTERSPEECH 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Classification-Based Detection of Glottal Closure Instants from Speech Signals (Research Area RA3: Activity RA3c)
 • BOŘIL, T., ŠTURM, P., SKARNITZL, R., VOLÍN, J. Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis (Research Areas RA1, RA2: Activities RA1c, RA2b, RA2c)

HQSYN16: Paper accepted for SPECOM 2017 conference

Added by Matoušek Jindřich 6 months ago

The following paper was accepted for SPECOM 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Annotation Error Detection: Anomaly Detection vs. Classification (Research Area RA1: Activity RA1d)

HQSYN16: Three papers accepted for TSD 2017 conference!

Added by Matoušek Jindřich 6 months ago

The following three papers were accepted for TSD 2017 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

 • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., SKARNITZL, R. Last Syllable Unit Penalization in Unit Selection TTS (Research Area RA3: Activity RA3d)
 • HANZLÍČEK, Z. Optimal Number of States in HMM-Based Speech Synthesis (RA4: RA4b)
 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic Classification of Types of Artefacts Arising During the Unit Selection Speech Synthesis (RA4: R4a)

HQSYN16: Article to be published in Computer Speech and Language

Added by Matoušek Jindřich 7 months ago

The following article has been accepted for publication in the journal Computer Speech and Language (ISSN: 0885-2308, IF: 1.324)

 • MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Anomaly-based annotation error detection in speech-synthesis corpora (Research Area RA1: Activity RA1d)

HQSYN16: Article published in the Journal of Electrical Engineering

Added by Matoušek Jindřich 7 months ago

The following article was published in the Journal of Electrical Engineering (Volume 68, 2017, ISSN 1335-3632, IF 0.407, DOI: https://doi.org/10.1515/jee-2017-0001)

 • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak (Research Area RA4: Activity RA4a)

HQSYN16: Project meeting

Added by Matoušek Jindřich 10 months ago

Project meeting at the Institute of Phonetics, Faculty of Arts and Philosophy, Charles University in Prague.

LARYNGO: Pracovní schůzka

Added by Matoušek Jindřich 10 months ago

31.1. 2017 proběhla na půdě Západočeské univerzity v Plzni pracovní schůzka partnerů projektu.

1 2 3 ... 6 (1-10/58)

Also available in: Atom